آزمایشگاه ثبت الکتروفیزیولوژیک مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۷۸
 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فرشته معتمدی
 • رابط آزمایشگاه : زهرا منصوری
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۴۲۹۷۶۵
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۴۳۱۶۲۴
 • nrciran@sbmu.ac.ir

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

1- بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی Neurodegenerative 2- اعتیاد 3- درد 4- بررسی گیاهان دارویی موثر بر سیستم عصبی 5- غربالگری مواد شیمیایی سنتز شده موثر بر سیستم عصبی 6- رفتارهای شناختی از جمله حافظه و یادگیری 7- بیماریهای روانی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اوین، میدان دانشگاه، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت، طبقه سوم و چهارم، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ

 • ترازوی حساس

 • جعبه مضاعف ارزیابی

 • حمام آب

 • دستگاه استریوتکسی

 • دستگاه اسمومتر

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه برنده ارتعاشی

 • دستگاه برنده ارتعاشی

 • دستگاه تقویت کننده پچ کلمپ

 • دستگاه سامانه ریز تزریقی

 • دستگاه سیستم اکتساب اطلاعات

 • دستگاه شکل دهنده سوزن

 • دستگاه عایق محرک

 • دستگاه کشنده میکرو سوزن

 • دستگاه ماز آبی موریس

 • دستگاه ماز بعلاوه ای شکل مرتفع

 • دستگاه نرم افزار ردیاب رفتار، حرکت و فعالیت حیوانی

 • کشنده میکرو پیپت

 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی