آزمایشگاه روانشناسی ونوروسایکولوژی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

روانشناسی شناختی نوروسایکولوژی روانشناسی بالینی

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز،کرج،حصارک،دانشگاه خوارزمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه بازخورد زیستی

  • دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرافی

    (EMG)