آزمایشگاه تحقیقات بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال تاسیس : ۱۳۷۴
 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز کرج ,
 • مدیر آزمایشگاه : هادی اسدی رحمانی
 • رابط آزمایشگاه : الهام شمشیری پور
 • تلفن : ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰
 • نمابر : ۰۲۶-۳۶۲۱۰۱۲۱
 • www.swri.ir
 • info@swri.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت جهاد کشاورزی

  • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   • موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

زمینه های تخصصی :

بیولوژی و مبکروبیولوژی خاک

نشانی آزمایشگاه :

میدان استاندارد، بعد از رزکان نو ، ابتدای مشکین دشت، بلوار امام خمینی، موسسه تحقیقات خاک و آب

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور شیکردار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • خشک کن انجمادی

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (EC/TDS)
 • دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش

 • دستگاه تقطیر در خلاء

 • دستگاه تقطیر در خلاء

 • دستگاه هضم کجلدال

 • راکتور زیستی

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شیکر

 • شیکر

 • شیکر

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کوره الکتریکی

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکروسکوپ استریو

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار