الکتروفیزیولوژی شناختی پریماتهای غیر انسان مرکز تحقیقات علوم اعصاب شناختی کرمان مرکز تحقیقات علوم اعصاب

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

علوم و فناوریهای شناختی اطلاعات، ارتباطات و میکرو الکترونیک

نشانی آزمایشگاه :

کرمان ، چهارراه سمیه(طهماسب آباد) ، ابتدای بلوار جهاد، ابتدای خیابان ابن سینا، روبروی کلینیک بعثت،صندوق پستی : 13159-76198

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه جراحی استریوتاکسی

  • دستگاه سامانه ریز تزریقی

  • دستگاه سیستم پاداش به میمون

  • دستگاه سیستم پاداش به میمون

  • دستگاه سیستم پاداش به میمون

  • دستگاه نمایشگر تصاویر و ثبت کننده رویدادها

  • دستگاه نمایشگر لمسی مختص میمون