آزمایشگاه مرکزی پرتو ایکس گروه شیمی دانشکده علوم

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : حمیدرضا خواصی
 • رابط آزمایشگاه : بهروز نوتاش
 • تلفن : ۲۹۹۰۲۷۶۳-۰۲۱
 • x-raylab@sbu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید بهشتی

   • دانشکده علوم

    • گروه شیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی، پشت مهد کودک، جنب ساختمان اداری دانشکده علوم،آزمایشگاه کریستالوگرافی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )