آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه الزهرا (س)

زمینه های تخصصی :

اسکن و آنالیز: طیف سنجی رامان,خدمات XRD, میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM, میکروسکوپ نیروی اتمی AFM/STM, لایه نشانی (اسپاترینگ)

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان ونک، خ ونک، میدان شیخ بهایی،دانشگاه الزهرا ( درب اصلی )، جنب سالن حدیث،آزمایشگاه مرکزی

نشانی دفتر :

دانشگاه الزهرا(س)

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ رامان