آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۷۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

زمینه های تخصصی :

طراحی و تست سیستم های الکترونیکی، طراحی مدارهای مجتمع cmos

نشانی آزمایشگاه :

ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه منفی 1، آزمایشگاه منفی 113

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • اسیلوسکوپ

 • اسیلوسکوپ

 • دستگاه اندازه گیر چند منظوره

  (VOA)
 • دستگاه پیش تقویت کننده کم نویز جریان

 • دستگاه تقویت کننده کم نویز

 • دستگاه سنجش اندوکتانس، ظرفیت و مقاومت الکتریکی

  (LCR Meter)
 • دستگاه سنجشگر سیگنال صوتی

 • دستگاه سنجشگر منطقی

 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه

  (PS)
 • منبع تغذیه

  (PS)
 • مولد تابع