آزمایشگاه حسگر اتمی مغناطیسی پژوهشکده پلاسما و لیزر دانشگاه شهید بهشتی

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه شهید بهشتی

      • پژوهشکده پلاسما و لیزر

نشانی آزمایشگاه :

تهران،دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه مغناطیس سنج اتمی