آزمایشگاه سیستم های بینایی-حرکتی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

سال تاسیس : ۱۳۹۲

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه فردوسی مشهد

   • دانشکده علوم

زمینه های تخصصی :

انجام ازمایشات رفتاری و فیزیولوژیکی در پریمات های آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی ،مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی ،دانشکده علوم،طبقه سوم،آزمایشگاه سیستم های بینایی،حرکتی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه استریوتکسی

 • دستگاه استریوتکسی

 • دستگاه اسیلوسکوپ

 • دستگاه تغذیه کننده حیوان

 • دستگاه جذب کننده تحت خلاء

 • دستگاه ردیاب چشم

 • دستگاه صندلی میمون

 • دستگاه قفس مارموست

 • دستگاه قفس ماکاک

 • دستگاه ماشین بیهوشی