مجموعه آزمایشگاه ها شرکت حسگر مواد صبا

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت حسگر مواد صبا

زمینه های تخصصی :

ارائه خدمات آنالیز BET ,XRD,ICP, FTIR,ATR، انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به حوزه فناوری نانو و همچنین ساخت ، تعمیر و پشتیبانی فنی دستگاه های آنالیزی .

نشانی آزمایشگاه :

تهران،طرشت ، میدان تیموری ، خیابان لطفعلی خانی ، انتهای خیابان پارس ، کوچه ذوقی ، پلاک 22. واحد 2

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )