آزمایشگاه مواد و متالورژی و پایلوت سرامیک پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

سال تاسیس : ۱۳۷۱

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

زمینه های تخصصی :

XRD-XRF-MFI-TGA-DTA-آنالیز شیمیایی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی،مشهد،کیلومتر 12 بزگراه مشهد قوچان،پارک علم فناوری خراسان،آزمایشگاه مواد و متالورژی

نشانی دفتر :

خراسان رضوی،مشهد،بلوار سجاد،خیابان امین،امین2،پلاک28

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش رطوبت

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه ضخامت سنج

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

  (SES)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ نوری

  (OM)