آزمایشگاه مواد و متالورژی و پایلوت سرامیک پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

سال تاسیس : ۱۳۷۱

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

زمینه های تخصصی :

XRD-XRF-MFI-TGA-DTA-آنالیز شیمیایی

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی،مشهد،کیلومتر 12 بزگراه مشهد قوچان،پارک علم فناوری خراسان،آزمایشگاه مواد و متالورژی

نشانی دفتر :

خراسان رضوی،مشهد،بلوار سجاد،خیابان امین،امین2،پلاک28

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه  ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

    (UTM)
  • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

    (UTM)
  • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

    (UTM)
  • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

    (UTM)
  • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

  • دستگاه آزمون ضربه آیزود و شارپی

  • دستگاه سختی سنج عمومی

  • دستگاه سختی سنج میکرو

  • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

    (PSA )
  • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

    (PSA )
  • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

    (STA)
  • دستگاه سنجشگر رطوبت

  • دستگاه ضخامت سنج

  • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

    (XRD )
  • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

    (AAS)
  • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

    (XRF)
  • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

    (Spark OES)
  • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

    (HPLC )
  • دستگاه میکروسکوپ نوری

    (OM)