مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۹۴/۰۶/۲۲
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : عبدارضا نورپور
 • رابط آزمایشگاه : مینا ابراهیمی
 • تلفن : ۰۲۱-۶۶۴۸۸۸۱۵
 • نمابر : ۰۲۱-۶۶۴۰۱۲۰۹
 • Noorpoor@ut.ac.ir
زمینه های تخصصی : خدمات آزمایشگاهی (بخش های هوا، آب، محیطی، فلزات سنگین)، تولید، خدمات مهندسی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان وصال شیرازی، پلاک 49، واحد چهارم
نشانی دفتر : تهران، خیابان وصال شیرازی، پلاک 49، طبقه چهارم
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آشکارساز گرد و خاک
 • آون
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر گاز محیطی
 • اندازه گیر گاز محیطی
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD Meter)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • ترازوی دیجیتال
 • دما و رطوبت سنج
 • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج نوری
 • فشارسنج شاره ای
 • کدورت سنج
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • میکروسکوپ نوری(OM)