مجموعه آزمایشگاه ها شرکت هورتاش آپادانا

سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان نجف آباد ,
 • مدیر آزمایشگاه : اعظم حمله داری
 • رابط آزمایشگاه : اعظم حمله داری
 • تلفن : ۰۳۱-۴۲۶۲۲۱۸۹
 • نمابر : ۰۳۱-۴۲۶۳۹۸۹۹
 • www.hourtash.ir
 • Huortash@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت هورتاش آپادانا

زمینه های تخصصی :

مواد غذایی دامپزشکی آب و خاک

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان؛ نجف آباد؛ خیابان دانش؛ کوی شکیب؛ پلاک 18؛ کدپستی:8513747551

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه های حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

خدمات آزمایشگاه