مجموعه آزمایشگاه ها شرکت هورتاش آپادانا

سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان نجف آباد ,
 • مدیر آزمایشگاه : اعظم حمله داری
 • رابط آزمایشگاه : اعظم حمله داری
 • تلفن : ۰۳۱-۴۲۶۲۲۱۸۹
 • نمابر : ۰۳۱-۴۲۶۳۹۸۹۹
 • huortash.ir
 • Huortash@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت هورتاش آپادانا

زمینه های تخصصی :

مواد غذایی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان؛ نجف آباد؛ خیابان دانش؛ کوی شکیب؛ پلاک 18؛ کدپستی:8513747551

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

 • آزمایشگاه های حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • پلاریمتر 

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیر نقطه انجماد

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دماسنج

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ ژربر

 • شوف بالن

 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • فشارسنج عقربه ای

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود شیمیایی

 • هود شیمیایی

 • یخچال

 • یخچال