مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فراآزمون گلستان

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت فراآزمون گلستان

زمینه های تخصصی :

شیمیایی،میکروبی،فلزات سنگین در زمینه فرآورده های غذایی وکشاورزی و آشامیدنی،آب و فاضلاب،خوراک دام و طیور

نشانی آزمایشگاه :

استان گلستان،گرگان،خیابان ملاقاتی،ملاقاتی ششم- مجتمع فراز طبقه 4

نشانی دفتر :

استان گلستان،گرگان،خیابان ملاقاتی،ملاقاتی ششم- مجتمع فراز طبقه 4

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر الکل

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر گاز

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خلاء سنج

 • دستگاه دماسنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه سنجشگر رطوبت

 • دستگاه سیستم مکان ‌یاب جهانی

  (GPS)
 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکرومتر

 • دستگاه میکرومتر

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال فریزر