مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده ی مواد و انرژی اصفهان پژوهشگاه فضایی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • پژوهشگاه فضایی ایران

   • پژوهشکده ی مواد و انرژی اصفهان

زمینه های تخصصی :

خدمات آزمایشگاهی متالورژی مکانیک شیمی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، کیلومتر 7 خیابان امام خمینی(ره) ،جنب شهرک رسالت ،پژوهشکده مواد وانرژی اصفهان

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمون سختی

 • آزمون سختی

 • آزمون سختی

 • آزمون سختی

 • آزمون ضربه

 • آزمون میکروسختی

 • اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • برش دهنده

 • پتانسیواستات وگالوانواستات 

 • سابنده

 • سنجشگر توان خورشیدی

 • سنجشگر توان و کیفیت شبکه الکتریکی

 • صیقل دهنده

 • ضخامت سنج

 • طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • کالیبراتور حسگر دمایی مقاومتی

  (RTD Calibrator)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج تحرک یونی

  (GC-IMS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کوانتومتر

 • کوانتومتر

 • مانت گرم

 • میز آزمون پیل سوختی

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)