مجموعه آزمایشگاه ها شرکت خاک بهین آزما

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت خاک بهین آزما

زمینه های تخصصی :

انجام آنالیز و اندازه گیری پارامترهای مختلف شیمیایی و فیزیکی و میکروبی بر روی انواع نمونه های آب و خاک و کود و گیاه و خوراک دام و طیور و سایر نهاده های کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

تهران،شهریار،اول ورودی فاز ا اندیشه-جنب پل هوایی،ساختمان فجر،طبقه اول،واحد 1

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور 

 • بورت دیجیتال

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه روتاتور

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کلرسنج

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کننده

 • سانتریفیوژ

 • شیکر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • میکرو سانتریفیوژ

 • نورسنج شعله‌ای 

 • هات‌پلیت

 • هود شیمیایی

 • یخچال