مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پارسیان بهینه پایش

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پارسیان بهینه پایش

زمینه های تخصصی :

غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی- سم شناسی- کنترل محصولات تراریخته- بسته بندی قوطی های فلزی پر

نشانی آزمایشگاه :

بندرعباس، بلوار امام خمینی، رسالت شمالی، کوچه شهید بهروز بدرالدینی، پلاک 1، طبقه همکف

نشانی دفتر :

بندرعباس، بلوار امام خمینی، رسالت شمالی، کوچه شهید بهروز بدرالدینی، پلاک 1، طبقه همکف

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست
 • اعتبارنامه 17020

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • آسیاب

 • آون

 • آون

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • بلاک گرمایشی

 • پروژکتور دوخت

 • پلاریمتر 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی سنجش رطوبت

 • ترازوی صنعتی

 • تیتراتور کارل فیشر

 • چیلر

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خشک کن

 • دستگاه آب فوق خالص ساز

 • دستگاه آسیاب خمیر کننده

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری گاز

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه بادسنج حرارتی

 • دستگاه پالسی فایر

 • دستگاه تزریق گر دستی

 • دستگاه توزیع گر مایع

 • دستگاه توزیع گر مایع

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

 • دستگاه خراش انداز

 • دستگاه خلاء سنج

 • دستگاه سوئیچ زمانی الکترونیکی

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه نمونه بردار خودکار کروماتوگراف گازی

 • دستگاه نمونه بردار خودکار کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم مایکروویو

 • دماسنج دیجیتال

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • دما و رطوبت سنج

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • شوف بالن

 • شوف بالن

 • شیکر

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر ارلن اوربیتالی

 • شیکر گردابی

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری نانودراپ

 • فریزر

 • فریزر

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کشنده میکرو پیپت

 • کشنده میکرو پیپت

 • کمپرسور هوا

 • کمپرسور هوا

 • کمپرسور هوا

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی مافلی

 • مخلوط کن

 • مخلوط کن

 • مولد بخار هیدرید

 • مولد بخار هیدرید

 • میکرو اسپین

 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ استریو

 • میکرومتر

 • میکرومتر

 • وزنه های مرجع

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود لامینار

 • یخچال آزمایشگاهی

 • یخچال آزمایشگاهی

 • یخچال آزمایشگاهی

 • یخچال فریزر

 • یخچال فریزر

 • یخچال فریزر