مجموعه آزمایشگاه ها شرکت پارسیان بهینه پایش

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پارسیان بهینه پایش

زمینه های تخصصی :

غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی- سم شناسی- کنترل محصولات تراریخته- بسته بندی قوطی های فلزی پر

نشانی آزمایشگاه :

بندرعباس، بلوار امام خمینی، رسالت شمالی، کوچه شهید بهروز بدرالدینی، پلاک 1، طبقه همکف

نشانی دفتر :

بندرعباس، بلوار امام خمینی، رسالت شمالی، کوچه شهید بهروز بدرالدینی، پلاک 1، طبقه همکف

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آسیاب

 • دستگاه آسیاب خمیر کننده

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر گاز

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیر نقطه ذوب

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز

  (PCR Workstation)
 • دستگاه باسکول

 • دستگاه بلاک گرمایشی

 • دستگاه پالسی فایر

 • دستگاه پروژکتور دوخت

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تزریق گر دستی

 • دستگاه توزیع گر مایع

 • دستگاه توزیع گر مایع

 • دستگاه تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه چیلر

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خراش انداز

 • دستگاه خشک کن

 • دستگاه خلاء سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه دما و رطوبت سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر رطوبت

 • دستگاه سوئیچ زمانی الکترونیکی

 • دستگاه شوف بالن

 • دستگاه شوف بالن

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه کمپرسور هوا

 • دستگاه کمپرسور هوا

 • دستگاه کمپرسور هوا

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه مخلوط کن

 • دستگاه مخلوط کن

 • دستگاه مولد بخار هیدرید

 • دستگاه مولد بخار هیدرید

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکرومتر

 • دستگاه میکرومتر

 • دستگاه نمونه بردار خودکار کروماتوگرافی گازی

 • دستگاه نمونه بردار خودکار کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه وزنه مرجع

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال

 • دستگاه یخچال فریزر

 • دستگاه یخچال فریزر