مجموعه آزمایشگاه های نانوفیزیک و مواد پیشرفته گروه فیزیک دانشکده علوم

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید بهشتی

   • دانشکده علوم

    • گروه فیزیک

زمینه های تخصصی :

نانو مواد، میکروالکترونیک، فیزیک سطح، مواد پیشرفته، مغناطیس

نشانی آزمایشگاه :

تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • ترازوی حساس

 • حمام فراصوت

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه الکترونهشت

 • دستگاه اندازه گیری جریان و ولتاژ

 • دستگاه پرس قرص 

 • دستگاه تشدید پلاسمون های سطحی در اثر مغناطیس نوری کر

  (MOKE)
 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه سنجشگر امپدانس

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه لیتوگرافی تماسی

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج نوری

 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ معکوس

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی