آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار)

نشانی آزمایشگاه :

خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری ، صندوق پستی397، کد پستی 9617976487

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آنالیز حرارتی مقایسه ای (تفاضلی)

  (DTA )
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه روبشگر ژل

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی

 • دستگاه سیلاب زنی مغزه

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه لایه نشانی به روش پاشش

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری (کانفوکال)

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود لامینار

 • صفحه نیروسنج

 • صفحه نیروسنج