مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان زاهدان ,
 • مدیر آزمایشگاه : امین بهزادمهر
 • رابط آزمایشگاه : افسانه نارویی
 • تلفن : ۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸
 • نمابر : ۰۵۴۳۳۴۵۲۳۳۸
 • www.usb.ac.ir
 • nano@usb.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه سیستان و بلوچستان

زمینه های تخصصی :

نانو- شیمی، مهندسی شیمی، فیزیک و زیست

نشانی آزمایشگاه :

سیستان و بلوچستان - زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - مجموعه آزمایشگاهی پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه نویسنده ماسک و لیتوگرافی غیر تماسی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود میکروبی