مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال تاسیس : ۱۳۸۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه سیستان و بلوچستان

زمینه های تخصصی :

مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی معدن، شیمی، فیزیک ، زیست، زمین شناسی، باستان شناسی و علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

سیستان و بلوچستان - زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • الکتروفورز 

 • ترازوی دیجیتال

 • حمام فراصوت

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه بیضی سنج

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

  (PECVD)
 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه لایه‌نشانی دورانی

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه نویسنده ماسک و لیتوگرافی غیر تماسی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره لوله ای

 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هود میکروبی