آزمایشگاه رزونانس مغناطیس هسته دانشکده شیمی دانشکده علوم

سال تاسیس : ۱۳۸۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : پیمان میرزائی
 • رابط آزمایشگاه : پیمان میرزائی
 • تلفن : ۰۲۱-۲۹۹۰۳۰۲۰
 • نمابر : ۰۲۱-۲۲۴۳۱۶۶۱
 • www.sbu.ac.ir
 • p_mirzaei@sbu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید بهشتی

   • دانشکده علوم

    • دانشکده شیمی

زمینه های تخصصی :

تعیین ساختار و تعیین ترکیب درصد اجزای مختلف مخلوطها

نشانی آزمایشگاه :

تهران،بزرگراه چمران،اوین،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده شیمی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )