مجموعه آزمایشگاه ها شرکت سپید طب آزمون

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت سپید طب آزمون

نشانی آزمایشگاه :

خیابان ولیعصر،چهار راه پارک وی،محمودیه،کوچه ی تیر،پلاک 7،طبقه 2

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • آون خلاء

 • اتاقک آزمون رطوبت

 • اتاقک آزمون شرایط محیطی

 • پلاریمتر 

 • تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آسیاب چکشی

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری دانسیته انباشتگی

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری گرانروی

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیومتر

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سنجش رطوبت

 • دستگاه سنجش زمان باز شدن قرص

 • دستگاه سنجشگر فرسایش قرص

 • دستگاه سنجشگر میزان انحلال

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع

  (LC)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • کابینت فرابنفش

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی مافلی