مجموعه آزمایشگاه ها شرکت سپید طب آزمون

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت سپید طب آزمون

نشانی آزمایشگاه :

خیابان ولیعصر،چهار راه پارک وی،محمودیه،کوچه ی تیر،پلاک 7،طبقه 2

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آسیاب چکشی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اتاقک آزمون رطوبت

 • دستگاه اتاقک آزمون شرایط محیطی

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر گرانروی

 • دستگاه اندازه گیر نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه پتانسیومتر

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه تیتراتور کارل فیشر

 • دستگاه سختی سنج

 • دستگاه سنجشگر تراکم با ضربه

 • دستگاه سنجشگر رطوبت

 • دستگاه سنجشگر زمان متلاشی شدن قرص

 • دستگاه سنجشگر فرسایش قرص

 • دستگاه سنجشگر میزان انحلال

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کابینت فرابنفش

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع

  (LC)
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کوره الکتریکی مافلی