آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

زمینه های تخصصی :

تحقیقاتی

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 5 جاده دامغان، پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

نشانی دفتر :

ا

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • آون

 • اتاق تمیز

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر پی اچ

 • اندازه گیر توان لیزر

 • انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • حمام خنک کننده

 • حمام فراصوت

 • حمام فراصوت

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • خشک‌ کن پاششی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دزیمتر تابش

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • سیستم تشخیصی سونوگرافی رنگی داپلر کامل دیجیتال

 • سیستم تصویربرداری از لام

 • شمارشگر گایگر مولر

 • طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • فریزر

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • میکرو سانتریفیوژ

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • هود لامینار

 • هود لامینار

 • یخچال