آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

زمینه های تخصصی :

تحقیقاتی

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 5 جاده دامغان، پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

نشانی دفتر :

ا

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتاق تمیز

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر توان لیزر

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام خنک کننده

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خشک‌ کن پاششی

 • دستگاه خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه دزیمتر تابش

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سیستم تشخیصی سونوگرافی رنگی داپلر کامل دیجیتال

 • دستگاه سیستم تصویربرداری از لام

 • دستگاه شمارشگر گایگر مولر

 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه هود لامینار

 • دستگاه یخچال