آزمایشگاه مرکز تحقیق و توسعه
سال تاسیس : ۱۳۹۵
زمینه های تخصصی : نانو
نشانی آزمایشگاه : استان خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، درب شرقی، بلوار علوم، مرکز توسعه فناوری های پیشرفته، آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری نانو
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آزمون سایش پین روی دیسک
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آنالیز حرارتی مقایسه ای (تفاضلی) / گرماسنج روبشی تفاضلی(DTA/DSC)
 • آون
 • آون
 • اتاقک دستکش
 • اتاقک دستکش
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • الکتروریسی
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر گرانروی
 • اندازه گیر گرانروی مونی
 • اندازه گیری مقاومت سطحی
 • انکوباتور شیکردار یخچالدار
 • انکوباتور شیکردار یخچالدار
 • انکوباتور شیکردار یخچالدار
 • انکوباتور شیکردار یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • برش مقاطع نازک
 • پرس هیدرولیک
 • ترازوی حساس
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • حمام فراصوت
 • حمام گرم کننده گردشی
 • حمام گرم کننده گردشی
 • راکتور دوجداره شیشه ای
 • ژرمیناتور
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر کیفیت آب
 • شیکر
 • شیکر
 • شیکر
 • شیکر ارلن اوربیتالی
 • ضخامت سنج
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • فریزر دمای پایین
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • لایه نشانی به روش پاشش
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه نشانی غوطه وری
 • مخلوط کن
 • مخلوط کن
 • مشخصه یاب الکتریکی
 • میکرو آمپر سنج
 • میکرو برش دهنده
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • وسترن بلات
 • هات‌پلیت
 • هات‌پلیت
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • همگن ساز فراصوت
 • هود شیمیایی
 • هود شیمیایی
 • هود لامینار
 • هود میکروبی
 • یخچال
 • یخچال