آزمایشگاه نانو مهندسی سطح دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی مکانیک

زمینه های تخصصی :

نانو مهندسی سطح، Surface Engineering، سطوح فوق‌آب‌گریز، سطوح فوق‌آب‌دوست، سطوح یخ گریز، خوردگی، اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح،

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه نانو مهندسی سطح

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون چسبندگی یخ

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتاقک آزمون سیکل حرارتی جهت بررسی دوام پوشش سطح

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود شیمیایی