آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۵۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی مکانیک

زمینه های تخصصی :

انرژی های تجدید پذیر، صنایع هوایی و هوانوردی

نشانی آزمایشگاه :

استان تهران، تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلالآل احمد، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران،آزمایشگاه مکانیک سیالات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه تونل باد جذب کننده

 • دستگاه تونل باد دمنده

 • دستگاه تونل باد فراصوت

 • دستگاه تونل دود