مجموعه آزمایشگاه ها شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان

سال تاسیس : ۱۳۸۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان

زمینه های تخصصی :

مهندسی شیمی و پلیمر

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، شهرک علمی و تحقیقاتی ، میدان صنعت، خیابان دهم، بالاتراز ساختمان فن آفرینی2

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه سقوط وزنه

 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آزمون یکنواختی جریان

 • دستگاه آون

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجشگر نقطه نرمی

  (Vicat)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه مولد هیدرواستاتیک

 • دستگاه مولد هیدرواستاتیک

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکرومتر

 • دستگاه هات‌پلیت