مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آزمون سلامت البرز

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت آزمون سلامت البرز

زمینه های تخصصی :

آنالیز مواد غذایی- بافت شناسی- شیمی آب و پساب - میکروب شناسی مواد غذایی، آب و پساب - دامپزشکی

نشانی آزمایشگاه :

استان مازندران - ساری- میدان امام خمینی(ره) - ابتدای بلوار آزادی - ساختمان زمان - طبقه زیرین

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سنجشگر شیر

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هود لامینار