مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۷۴
زمینه های تخصصی : 1- پژوهشکده علوم دریایی (آزمایشگاه شیمی دریا، آزمایشگاه زمین شناسی دریا، آزمایشگاه زیست شناسی دریا) 2- پژوهشکده علوم جوی 3- پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا
نشانی آزمایشگاه : تهران، خ فاطمی غربی، خ شهید اعتمادزاده، پ 3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
نشانی دفتر : تهران، خ فاطمی غربی، خ شهید اعتمادزاده، پ 3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطرگیر
 • آون
 • آون
 • آون
 • اتاقک رشد کربن دی اکسید دار
 • اتاقک شمارش پلانکتون
 • اتوکلاو
 • استخراج گر سوکسله
 • الک لرزان
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی(BOD Meter)
 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)
 • اندازه گیر پذیرفتاری مغناطیسی
 • برش مقاطع نازک
 • تبخیر کننده چرخان
 • تبخیرکننده نیتروژن
 • ترازوی دیجیتال
 • ترازوی دیجیتال
 • تقسیم کننده‌ی نمونه
 • تقسیم کننده‌ی نمونه
 • تله بخار
 • تیتراتور 
 • حمام آب
 • حمام فراصوت
 • حمام فراصوت
 • حمام فراصوت
 • خشک کن انجمادی
 • سانتریفیوژ
 • سنجش کل کربن آلی(TOC Analyzer)
 • سنجشگر اندازه ذرات لیزری
 • شیکر
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • فریزر دمای خیلی پایین
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • مولد هیدروژن
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نور قطبیده شده
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ استریو
 • میکروسکوپ استریو
 • میکروسکوپ استریو
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هضم کننده
 • هضم مایکروویو