مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

سال تاسیس : ۱۳۷۴

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

زمینه های تخصصی :

1- پژوهشکده علوم دریایی (آزمایشگاه شیمی دریا، آزمایشگاه زمین شناسی دریا، آزمایشگاه زیست شناسی دریا) 2- پژوهشکده علوم جوی 3- پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خ فاطمی غربی، خ شهید اعتمادزاده، پ 3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

نشانی دفتر :

تهران، خ فاطمی غربی، خ شهید اعتمادزاده، پ 3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتاقک رشد کربن دی اکسید دار

 • دستگاه اتاقک شمارش پلانکتون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الک لرزان

 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن محلول

  (DO meter)
 • دستگاه اندازه گیر پذیرفتاری مغناطیسی

 • دستگاه برش مقاطع نازک

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیرکننده نیتروژن

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه تقسیم کننده‌ی نمونه

 • دستگاه تقسیم کننده‌ی نمونه

 • دستگاه تله بخار

 • دستگاه تیتراتور 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجش کل کربن آلی

  (TOC Analyzer)
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات لیزری

  (LPSA)
 • دستگاه شیکر

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه مولد هیدروژن

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نور قطبیده شده

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه میکروسکوپ استریو

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کننده

 • دستگاه هضم مایکروویو