آزمایشگاه فناوری و تجهیزات آب و آبیاری (فناب) جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • جهاد دانشگاهی

  • جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

زمینه های تخصصی :

آزمون ماشین آبیاری سنترپیوت آزمون ماشین آبیاری لینیر آزمون ماشین آبیاری ویلموو آزمون ماشین آبیاری قرقره‌ای آزمون سیستم های کلاسیک ثابت و نیمه متحرک اندازه‌گیری ابعاد اندازه‌گیری بازگشت حرارتی بررسی پراکنش دوده اندازه‌گیری مقدار دوده اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مذاب(MFI) اندازه‌گیری زمان القای اکسایش (OIT) اندازه‌گیری چگالی (دانسیته( آزمون فشار هیدرواستاتیک دما بالا و دما پایین آزمون کشش

نشانی آزمایشگاه :

تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه شریف، خیابان شهید قاسمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، پلاک 71

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون فشار هیدرواستاتیک

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آون

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه سنجشگر رطوبت

 • دستگاه سنجشگر میزان دوده

  (CBC)
 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)