آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آب و خاک کروماتوگرافی نانو زیست فناوری کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمیالبرز، کرج، حصارک، میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی-معاونت پژوهشی-آزمایشگاه مرکزی.

نشانی دفتر :

تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، شماره 43، دانشگاه خوارزمی البرز، کرج، حصارک، میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی-معاونت پژوهشی-آزمایشگاه مرکزی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون خلاء

 • ترازوی حساس

 • چاپگر سه بعدی

 • خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه اندازه گیر سرعت صوتی داپلر

  (ADV)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

  (DO)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری توان و انرژی لیزر

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری گاز‌های تنفسی

  (CPET)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES)
 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه روبشگر Z

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه سنجش حرکت

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • سانتریفیوژ سرعت بالا

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج فیبر نوری

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری

 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • نورسنج شعله‌ای