مجموعه آزمایشگاه ها شرکت خدمات مهندسی نوین پایش گستران سبز کویر یزد

 • وضعیت عضویت : فعال
 • یزد یزد ,
 • مدیر آزمایشگاه : عظیمه حدادزاده
 • رابط آزمایشگاه : عظیمه حدادزاده
 • تلفن : ۰۳۵-۳۸۲۶۴۶۲۲
 • نمابر : ۰۳۵-۳۸۲۶۴۶۲۳
 • Novinpayesh@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت خدمات مهندسی نوین پایش گستران سبز کویر یزد

نشانی آزمایشگاه :

یزد ، بلوار دانشجو ، کوچه 35، کوچه کمیته امداد منطقه 3

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آشکارساز گرد و خاک

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات دودکش

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه سنجشگر گاز دودکش 

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات‌پلیت