مجتمع آزمایشگاهی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

سال تاسیس : ۱۳۹۵

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

زمینه های تخصصی :

مجتمع آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

اراک ، میدان امام خمینی (ره) بلوار امام خمینی (ره)شهرک دانشگاهی امیر کبیر

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • جک بتن شکن

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • حمام گرانروی

 • دستگاه آزمون نقطه آنیلین

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه برش مستقیم

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تقطیر اتمسفری

 • دستگاه چگالی‌سنج (آب‌سنج)

 • دستگاه سنجش رنگ

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ ژربر

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کوره الکتریکی

 • ماشین فرز

 • ماشین فرز CNC

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی