مجموعه آزمایشگاه ها موسسه توسعه گوهر شناسی ایران

سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : نیلوفر موسوی پاک
 • رابط آزمایشگاه : امید مهدوی
 • تلفن : ۲۲۴۳۱۷۶۶
 • نمابر : ۲۹۹۰۲۶۳۱
 • gdii.ir
 • gdiisbu@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • موسسه توسعه گوهر شناسی ایران

زمینه های تخصصی :

گوهرشناسی طیف سنجی رامان

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، طبقه زیر زمین - آزمایشگاه گوهر شناسی - شماره تماس : 29902631

نشانی دفتر :

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، طبقه همکف دفتر مرکز گوهرشناسی - شماره تماس: 29905602

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه اسپکتروسکوپ پراش

 • دستگاه اندازه گیر تراکم

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست گوهرشناسی

 • دستگاه پلاریسکوپ

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه خط کش اندازه گیری الماس

 • دستگاه دایکروسکوپ

 • دستگاه ذره بین گوهرشناسی

 • دستگاه زاویه سنج الماس

 • دستگاه سنگ مقایسه ای گوهرشناسی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه فیلتر چلسی

 • دستگاه کابینت درجه بندی نور الماس

 • دستگاه کابینت و لامپ فرابنفش

 • دستگاه کارت های ارزیابی رنگ

  (CGC)
 • دستگاه کنوسکوپ

 • دستگاه کولیس دیجیتال

 • دستگاه مرواریدسنج

 • دستگاه میکروسکوپ گوهرشناسی

 • دستگاه میکروسکوپ گوهرشناسی

 • دستگاه میکرو طیف سنج رامان