آزمایشگاه بلورشناسی و متالوگرافی پیشرفته مواد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی

سال تاسیس : ۱۳۶۹
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سیدفرشید کاشانی بزرگ
 • رابط آزمایشگاه : مریم نعمتی
 • تلفن : ۸۲۰۸۴۱۴۵-۰۲۱
 • نمابر : ۸۸۰۰۶۰۷۶ -۰۲۱
 • fkashani@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

استان تهران- شهر تهران- خیابان کارگر شمالی- بعد از تقاطع جلال آل احمد- دانشکده فنی دانشگاه تهران- دانشکده متالورژی- طبقه زیرزمین- آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته و آزمایشگاه بلورشناسی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای

 • آسیاب گلوله ای

 • حمام فراصوت

 • حمام فراصوت

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)