مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • مدیر آزمایشگاه : مهدی محمودی فریمانی
 • رابط آزمایشگاه : یلدا خوش اخلاق استاد
 • تلفن : ۰۵۱۳۸۷۶۹۲۳۰
 • نمابر : ۰۲۱۴۲۶۹۵۸۶۸
 • http://www.bpp-co.com
 • info@bpp-co.com
نشانی آزمایشگاه : خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه فردوسی، بلوار دانش، خیابان ادب، مرکز رشد واحدهای فناوری ، جنب اداره امور تغذیه سابق، شرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون ضربه
 • آزمون ضربه سقوط وزنه
 • آزمون فشار هیدرواستاتیک
 • آزمون فشار هیدرواستاتیک
 • آون
 • اندازه گیری شاخص جریان‌پذیری مذاب (MFI )
 • اندازه‌گیری نقطه نرمی(Vicat)
 • انکوباتور یخچالدار
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • ماشین فرزکاری
 • میکروسکوپ بیولوژیکی