آزمایشگاه آزمایشگاه مرکز ابررایانه ملی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

      • آزمایشگاه مرکز ابررایانه ملی امیرکبیر

زمینه های تخصصی :

رایانش ابری پردازش موازی کلان داده رمز ارز دیجیتال

نشانی آزمایشگاه :

تهران، تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه شماره 424 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-ساختمان مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع طبقه اول

نشانی دفتر :

تهران، تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه شماره 424 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-ساختمان مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع طبقه اول

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • خدمات پردازش موازی

    (P.P.S)