مجموعه آزمایشگاه ها مجتمع آزمایشگاهی چرخه طبیعت سبز

 • وضعیت عضویت : فعال
 • بوشهر بندر بوشهر ,
 • مدیر آزمایشگاه : ایوب محمودی
 • رابط آزمایشگاه : شیما محمودی
 • تلفن : ۰۷۷-۳۳۴۵۲۶۰۹
 • نمابر : ۰۷۷-۳۳۴۵۲۶۱۸
 • www.ctslab.ir
 • cts_lab@yahoo.com

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مجتمع آزمایشگاهی چرخه طبیعت سبز

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر، شهرک صنعتی 1، مجتمع آزمایشگاهی چرخه طبیعت سبز

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ایISO 45001

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون ارتعاش فیلتر روغن خودرو

 • دستگاه آزمون استارتر خودرو

 • دستگاه آزمون پمپ آب خودرو

 • دستگاه آزمون خراش

 • دستگاه آزمون سه گانه فیلتر روغن خودرو

 • دستگاه آزمون شعله

 • دستگاه آزمون ضربه فیلتر روغن خودرو

 • دستگاه آزمون لرزه باتری

 • دستگاه آزمون مقاومت کششی و خمشی

 • دستگاه آمپر متر چنگکی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتاقک آزمون دما و رطوبت

 • دستگاه اتو ترانسفورماتور

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر نیرو

 • دستگاه برش دهنده پلی استایرن

 • دستگاه تحلیلگر قدرت

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه دسیکاتور

 • دستگاه دورسنج

 • دستگاه دینامومتر

 • دستگاه سنجشگر افت فشار فیلتر روغن

 • دستگاه سنجشگر ظرفیت باتری خودرو

 • دستگاه سنجشگر فشار تفاضلی فیلتر روغن

 • دستگاه سنجشگر مقاومت سایش سطح

 • دستگاه سنجشگر نشتی فیلتر روغن

 • دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی

 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

  (XRF)
 • دستگاه کنترل کننده دما

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کولیس دیجیتال

 • دستگاه گردبر

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکرومتر دیجیتالی