آزمایشگاه متالورژی حامیران شرکت حامی آلیاژ آسیا

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت حامی آلیاژ آسیا

نشانی آزمایشگاه :

تهران،بزرگراه فتح،میدان شیر پاستوریزه،خیابان 45متری زرند،مجتمع تجاری پارسه،طبقه اول

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

  (MPI)
 • دستگاه بازرسی به روش فراصوت

  (UT)
 • دستگاه پاشش نمک

 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سختی سنج قابل حمل

 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه طیف سنج نشر نور جرقه (کوانتومتر)

  (Spark OES)
 • دستگاه کوره القایی

 • دستگاه مانت گرم

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)