آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی گروه فیزیک دانشکده علوم

آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی
سال تاسیس : ۱۳۷۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه بیرجند

   • دانشکده علوم

    • گروه فیزیک

زمینه های تخصصی :

مواد مغناطیسی (نانوساختارها و آلیاژها)، فناوری نانو، مواد ذخیره کننده هیدروژن

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - ساختمان آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی - کد پستی: 9717434765

نشانی دفتر :

استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - ساختمان آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی - کد پستی: 9717434765

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • سانتریفیوژ

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • کوره الکتریکی

 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )