آزمایشگاه نانو بایو الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • مدیر آزمایشگاه : محمد عبدالاحد
 • رابط آزمایشگاه : زهره السادات میری پور
 • تلفن : ۸۸۰۲۸۳۶۷-۰۲۱
 • نمابر : ۸۸۰۱۳۲۰۱-۰۲۱
 • m.abdolahad@ut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس دانشکده های فنی

    • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نشانی آزمایشگاه :

تهران- بالاتر از میدان انقلاب – خیابان امیر آباد شمالی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - ساختمان قدیم - طبقه همکف -آزمایشگاه نانو بایو الکترونیک

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه هود لامینار