مجموعه آزمایشگاه ها مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی

مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۶

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی

زمینه های تخصصی :

نانوفناوری، ساخت و تولید در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

نشانی آزمایشگاه :

بزرگراه آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سایت نانو، ICAN

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون کشش و خمش عمومی

 • دستگاه آسیاب بیدمیل

 • دستگاه آسیاب پره گلوله

 • دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آسیاب مخلوط کن

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتاقک آزمون قوس زنون

 • دستگاه اکسترودر دو پیچه

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی غوطه وری

 • دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون همزمان غیرحرارتی

 • دستگاه پلاسمای اتمسفری نیمه صنعتی

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تف جوشی به کمک قوس پلاسما

  (SPS)
 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه سامانه پردازش اتمسفری پلاسمایی خطی منسوجات

 • دستگاه سامانه پردازش پلاسمایی منسوجات تحت خلاء

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سختی سنج خراش

 • دستگاه سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه شیکر ارلن اوربیتالی

 • دستگاه قالب‌گیری تزریقی

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی و تبخیر حرارتی

 • دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی

  (EB-PVD)
 • دستگاه مخلوط کن توربو

 • دستگاه مخلوط کن دو حرکته

 • دستگاه ناچ زن

 • دستگاه نانوکلوئید ساز پلاسما

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه هات‌پلیت

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همزن مکانیکی

 • دستگاه همگن ساز