مجموعه آزمایشگاه‌ ها پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

سال تاسیس : ۱۳۹۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تربت حیدریه

   • پژوهشکده زعفران

زمینه های تخصصی :

تحقیقات زعفران مشاوره در کاشت و داشت و برداشت زعفران آنالیز فیزیکو شیمایی و میکروبی زعفران آنالیز خاک و آب

نشانی آزمایشگاه :

پژوهشکده زعفران

نشانی دفتر :

خیابان آبشار -مجتمع فرهنگی و تفریحی پارک پیشکوه -پژوهشکده ملی زعفران

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آب مقطرگیر

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه حمام فراصوت

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه مانیفولد خلا استخراج فاز جامد

  (SPE Vacuum Manifold)
 • دستگاه مانیفولد خلا استخراج فاز جامد

  (SPE Vacuum Manifold)
 • دستگاه مخلوط کن

 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه نمونه بردار

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه هود لامینار