آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • مازندران ساری ,
 • مدیر آزمایشگاه : فردین صادق زاده
 • رابط آزمایشگاه : جابر باکویی کتریمی
 • تلفن : ۰۱۱-۳۳۶۸۷۳۶۷
 • shaa.center@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

زمینه های تخصصی :

فیزیکوشیمیایی بیولوژی فلزات سنگین

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آنالیز اسپرم به کمک کامپیوتر

  (CASA)
 • دستگاه اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD Meter)
 • دستگاه اندازه گیر چند پارامتر

 • دستگاه اندازه گیر فتوسنتز

 • دستگاه اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه سنجشگر خون

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه طیف سنج نشر اتمی پلاسمای مایکروویو

  (MPAES)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میلکوتستر

 • دستگاه نفوذسنج خاک

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)