آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • مازندران ساری ,
 • مدیر آزمایشگاه : فردین صادق زاده
 • رابط آزمایشگاه : جابر باکویی کتریمی
 • تلفن : ۰۱۱-۳۳۶۸۷۳۶۷
 • shaa.center@gmail.com

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

زمینه های تخصصی :

فیزیکوشیمیایی بیولوژی فلزات سنگین

نشانی آزمایشگاه :

مازندران، ساری، کیلومتر 9جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، آزمایشگاه مرکزی

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه آنالیز اسپرم به کمک کامپیوتر

  (CASA)
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن بیولوژیکی

  (BOD)
 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری فتوسنتز

 • دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده در خلاء

 • دستگاه سنجش خون

 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه طیف سنج نشر اتمی پلاسمای مایکروویو

  (MP-AES)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه میلکوتستر

 • دستگاه نفوذسنج خاک

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • نورسنج شعله‌ای