آزمایشگاه لایه نشانی به روش پرتو مولکولی( MBE)
  • غیر عضو
  • تهران تهران ,
  • مدیر آزمایشگاه : وحید رضا یزدان پناه
  • رابط آزمایشگاه : وحید رضا یزدان پناه
  • تلفن : ۰۲۱-۷۳۲۲۵۶۴۸
  • نمابر : ۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۸۶
  • http://www.iust.ac.ir/index.php?site=erc
تجهیزات آزمایشگاه
  • لایه نشانی به روش پرتو مولکولی(MBE)