آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۴
  • غیر عضو
  • تهران تهران ,
  • مدیر آزمایشگاه : سید محسن سید صالحی
  • رابط آزمایشگاه : سیدمحمدحسن شریعتمداری
  • تلفن : ۸۶۰۹۳۵۸۶
  • http://XaaS.ir
  • info@xaas.ir
زمینه های تخصصی : رایانش ابری ارائه سرور مجازی ابری
نشانی دفتر : تهران - پارک علم و فناوری دانشگاه تهران - شرکت دانش بنیان راهکار آینده زمین
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • خدمات پردازش موازی (P.P.S)(P.P.S)