آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۸۶
 • عضو آزمایشی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی سمیعی
 • تلفن : ۰۲۱۶۶۲۶۷۸۸۳
 • نمابر : ۶۶۲۵۳۴۶۶-۰۲۱
 • arvinsatanco@yahoo.com
زمینه های تخصصی : نساجی و پوشاک. چرم و پایپوش
نشانی آزمایشگاه : بزرگراه فتح،خیابان خلیج فارس،کوچه توحید،ساختمان مهدی،طبقه دوم، واحد ۵ آروین ساتن
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون بازیابی چروک
 • آزمون ثبات رنگ پارچه در برابر عرق بدن
 • آزمون ثبات رنگ در مقابل مرسریزه کردن
 • آزمون ثبات نوری
 • آزمون چسبندگی زیره به رویه کفش
 • آزمون خمش زیره کفش
 • آزمون درجه نفوذ
 • آزمون سایش لاستیک
 • آزمون کشش
 • آزمون میزان ثبات شستشویی
 • آزمون میزان سایش و پرزدهی منسوجات
 • انکوباتور 
 • ترازوی حساس
 • ثبات مالشی رنگ
 • سنجشگر رطوبت
 • ضخامت سنج چرم
 • گردبر
 • میکروسکوپ نوری(OM)